Etkinlikler / Çok Dilli Bir Avrupa’da Sürekli Yabancı Dil Öğrenimi

Sıklıkla söylendiği üzere “Avrupa’nın dili çeviri”dir.Ama aynı zamanda Avrupalıların birbirinin dilini daha fazla öğrenmesi doğrudan ilişkilerin anahtarıdır. 

Bireyler için önemli bir hedef, bildikleri yabancı dilleri çoğaltmaları, bildikleri dilleri canlı tutmaları ve ilerletmeleridir. 

Bu perspektifle Almanca öğrenimi için geliştirilen deutsch.info, 2013 yılından beri 220 binden fazla kullanıcıya ulaşmış herkese açık ücretsiz bir platformdur. Öğrenim sürecinde kullanıcıların anadiline de yer verilen platformda 19 dilde destek sunuluyor. AB fonlarıyla desteklenen deutsch.info ikinci kez aldığı destekle gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. 

Kullanıcının anadiline yer vererek kendi kendine öğrenme olanağı sunan platform, bireylerin
serbestçe uygulayabileceği bir program olmasıyla da yabancı dil öğreniminde yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ediyor. 

Bu avantajlar aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Üzerinde düşünülmesi gereken, bu ve benzeri girişimlerin verimliliğinin artırılması için değerlendirilmesi gereken noktalar var: Platformun mevcut içerik ve yöntemleri nelerdir ve ne yönde geliştirilebilir; kim, hangi koşullarda ve nasıl kullanarak bu platformdan verimli biçimde yararlanabilir; anadile ve çeviriye başvurulması yabancı dil öğrenimi açısından nasıl değerlendirilmelidir? Yabancı dil öğretiminde bir yöntem sorunu olarak öteden beri tartışılan, zaman içinde farklı anlayışların öne çıktığı bu konuya günümüzde nasıl yaklaşılabilir, özellikle de internetin olanaklarıyla kendi kendine öğrenme hedefi güden bir yetişkin eğitimi bağlamında? 

İstanbul Mimarlar Odasında düzenlediğimiz toplantıda bu ve benzeri sorular ele alındı, platformun özellikleri tanıtıldı; toplantıya Almanca öğretmenleri, yabancı dil ve çeviri araştırmacıları katıldı. 

Farklı ülkelerden 10 ortaklı bir Erasmus + projesi olan deutsch.info’nun Türkiye’deki ortağı bilark. Bu toplantıda uluslararası proje deneyimi konusundaki bilgileri de paylaşma ve bağlantılı yeni proje fikirlerini birlikte düşünme olanağı bulduk.