Yayınlarımız

Faaliyetlerimizin sonucu olan yazılı ve multi medyal içerikleri dijital veya basılı kaynak olarak yayınlamayı hedefliyoruz. Bilimsel yayınların editörlüğü de ilgi alanımız içinde. 
Yayın faaliyetlerinde de başka kişi ve kuruluşlarla işbirliğine açığız.