Projelerimiz / Uluslararası Projeler

Bilimsel araştırma, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar ve bilimsel temelli eğitimleri projelendirmeyi amaçlıyoruz.

Proje fikirlerini gerçekleştirebilmek için, herkese açık ulusal ve uluslararası fonlara başvurulmaktadır. Dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi imkanlarımızla yürütebileceğimiz çalışmaları da projelendiriyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin talebine bağlı olarak da profesyonel ilişki içinde proje fikirlerini geliştirip uygulamayı amaçlıyoruz.

Kendi imkanlarımızla ve herkese açık fonlarla yapacağımız projelerin gelişme süreçlerini ve sonuçlarını olabildiğince kapsamlı düzeyde herkese açmak da çalışma tarzımızın bir parçası olacak.

Proje deneyimlerimizi paylaşmak, proje girişiminde bulunmak isteyen başka kişi ve gruplara gönüllü veya profesyonelce destek olmak da yakın vadedeki hedeflerimiz arasında.

Proje geliştirme çalışmalarına 2013 Mayısından beri başladık.

BİLARK'ın da ortak olarak dahil olduğu 2014 yılında başlayan Studio GAUS'un koordinatörlüğündeki 10 ortaklı uluslararası AB Erasmus + projesi 2017'de tamamlandı.
deutsch.info
Erasmus + kapsamında sürdürülen bilArk’ın da ortak olduğu Almanca öğrenme platformu deutsch.info projesi 2014-2017 arasında 3 yıllık bir çalışma. bilArk’ın 2015 yılından itibaren olduğu “deutsch.info” projesinin ilk ayağı 2014 yılı sonunda tamamlanmıştı. Olumlu değerlendirmeler neticesinde projenin daha da genişletilmesi amacıyla yapılan destek başvurusu, AB Komisyonundan bir kez daha onay aldı. İkinci aşamasında proje kapsamında Avusturya Enstitüsü (Viyana) ve WBS (Almanya) adlı ortaklar diyalogları ve anlatıcı metinleri oluşturdu; bilArk’ın üstlendiği görevler ise, içeriğin gramer altyapısı bakımından da desteklenmesi, yabancı dil öğrenenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak içerikle ilişkili dilbilgisi konularını açıklayıcı örneklerle kullanıcılara sunulması ile platformda yer alan ders konularının ve materyallerin Türkçeye çevrilmesiydi. Geçtiğimiz günlerde içerik geliştirmelerini tamamlayan deutsch.info platformu bu süreçte ortak sayısıyla beraber içerik dillerinin sayısını da her geçen yıl arttırdı. Almanca öğrenmeye yönelik çok sayıda metin, diyalog, interaktif gramer alıştırmalarına ilaveten Almanya ve Avusturya'daki çalışma hayatı ve günlük hayatla ilgili pratik bilgileri de içeren ve bu içeriği 2017 ‘ye gelindiğinde tam 19 dildeki karşılıklarıyla sunan site, ücretsiz olarak da kullanım olanağı sağlaması sonucunda üye ve ziyaretçi sayısında kayda değer rakamlara ulaşmayı başardı. Platforma kayıt olan kullanıcıların sayısı 500.000’e yaklaştı, platform günde ortalama 2000 kez ziyaret ediliyor, Facebook takipçi sayısı 100.000’e ulaştı. Proje planlandığı üzere üç yıla yayılarak 2017 sonunda tüm aşamalarıyla tamamlandı ve Almanya Ulusal Ajansı’nın değerlendirmesiyle % 93 gibi yüksek bir oranda başarılı görüldü. deutsch.info nedir? Projenin sonucunda ortaya çıkan ve yeni katkılarla geliştirilen “deutsch.info “çevrimiçi, çok dilli, ücretsiz bir Almanca öğrenme platformudur. Önceki yıllardaki Hayat boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının 2014’ten itibaren yerini alan Erasmus+ Programında başlıca hedefler, kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması olmuştur. Özellikle 2010’lu yıllardan sonra Avrupa’ya Doğru Avrupa’dan ve dünyanın başka yerlerinden göçün artmasıyla söz konusu hedeflere yönelik projeler daha da önem kazanmıştır. Bir yandan günlük hayatta giderek daha fazla yer bulan online içerikler, bir yandan göç ve beraberinde oluşan yeni bir dili öğrenme/yeni bir kültüre adapte olma gibi zorluk ve zorunluklar, Almanya’daki Studio Gauss GmbH’nın Avrupa’nın altı farklı ülkesinden kuruluşla bir araya gelerek Almanca öğretimine yönelik zengin içerikli bir online dil ve kültür platformunu, çok dilli bir yapı içinde kullanıcılara sunmaya yönelik proje adımlarını atmada vesile olmuştur. Bu girşimin başarılı olması ve geniş bir kiteleye ulaşmasıyla birlikte proje yeni adımlarla ileriye taşınmıştır. Projenin 2017’de tamamlanan ikinci ayağından sonra platformun genişletilmeye ve geliştilmeye devam edilmesi de düşünülmektedir.
https://deutsch.info/tr