Projelerimiz / Uluslararası Projeler

Bilimsel araştırma, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar ve bilimsel temelli eğitimleri projelendirmeyi amaçlıyoruz.

Proje fikirlerini gerçekleştirebilmek için, herkese açık ulusal ve uluslararası fonlara başvurulmaktadır. Dış kaynağa ihtiyaç duymadan kendi imkanlarımızla yürütebileceğimiz çalışmaları da projelendiriyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin talebine bağlı olarak da profesyonel ilişki içinde proje fikirlerini geliştirip uygulamayı amaçlıyoruz.

Kendi imkanlarımızla ve herkese açık fonlarla yapacağımız projelerin gelişme süreçlerini ve sonuçlarını olabildiğince kapsamlı düzeyde herkese açmak da çalışma tarzımızın bir parçası olacak.

Proje deneyimlerimizi paylaşmak, proje girişiminde bulunmak isteyen başka kişi ve gruplara gönüllü veya profesyonelce destek olmak da yakın vadedeki hedeflerimiz arasında.

Proje geliştirme çalışmalarına 2013 Mayısından beri başladık.

BİLARK'ın da ortak olarak dahil olduğu 2014 yılında başlayan Studio GAUS'un koordinatörlüğündeki 10 ortaklı uluslararası AB Erasmus + projesi 2017'de tamamlanacak.
"deutsch.info": 2014-2017 arası uluslararası proje
Online Almanca öğrenme platformu olarak hizmet veren "deutsch.info" sitesi Easmus + programı kapsamında AB Komisyonu tarafından finanse edilmeye devam eden bir proje. BİLARK olarak dahil olduğumuz projenin ikinci ayağı 2014-2017 yılları arasını kapsıyor. “deutsch.info” 15 dilde, Almanca öğrenmeye yönelik çok sayıda metin, diyalog, interaktif gramer alıştırmaları ve bunların yanısıra Almanya ve Avusturya'daki çalışma hayatı ve günlük hayatla ilgili pratik bilgiler sunuyor. İçerik genişletmesi ve platformun daha da yaygınlaştırılması için AB Komisyonu'ndan ikinci kez destek alan projenin içerik geliştiricileri ve uygulayıcıları arasında yeni dönemde Türkiye'den BILARK (Bilimsel Araştırma ve Uygulama Eğitim Kooperatifi) ile birlikte sekiz ülkeden 10 ortak kuruluş yer alıyor. Almanya'dan Studio GAUS GmbH'nin koordinasyonunda yürütülen projenin diğer ortakları, Educácia@Internet (Slovakya), Österreich Institut GmbH (Avusturya), WBS TRAINING AG (Almanya), Fundacja Novinka (Polonya), Inter-kulturo d.o.o. (Slovenya), Mediaost Events & Kommunikation GmbH (Almanya), Fundatia Centrul Educational Soros Miercurea Ciuc (Romanya) ve Milos Educational Womens Colladoration for Activities in Tourism (Yunanistan).
http://deutsch.info/tr