Kooperatif Kültürü

Kooperatif deyince ülkemizde tipik bazı çağrışımların ötesine pek geçilmiyor. Kentlerde yapı kooperatifleri, kırsalda tarım kooperatifleri akla geliyor hemen. Özellikle de kentlerdeki yapı kooperatifleriyle birlikte düşünüldüğünde kooperatifçilik hiç de olumlu bir çağrışım yapmıyor. ...
Anthony Murray'in makalesi. 12 March 2014 Kooperatifler ekonominin küresel sorunları karşısında yeni bir ekonomi anlayışının itici gücü olur mu sorusunu İngiltere örneğinde ele alan güncel bir değerlendirme ve somut öneriler. ...