Members

Aslı Takanay
Çağlar Tanyeri (Yrd. Doç. Dr.)
Meral Camcı
Murat Sözen
Nigar Çoymak
Şirin Baykan-Smets
Turgay Kurultay (Prof. Dr.)