Genel Habeler ve Duyurular

Sempozyum: Co-operatives in local and regional development, 25-28 Haziran 2014, Pula, Hırvatistan
Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin 2014 kooperatfifçilik ve sosyal ekonomiyle ilgili uluslararası araştırma toplantısı. www.ICA2014.coop
tüm haberler