Etkinlikler / Çok Dilli Bir Avrupa’da Sürekli Yabancı Dil Öğrenimi Bir Erasmus + projesi olarak Almanca öğrenme platformu deutsch.info

Toplantı tarihi: 1 Nisan 2017

Sıklıkla söylendiği üzere “Avrupa’nın dili çeviri”dir.Ama
aynı zamanda Avrupalıların birbirinin dilini daha fazla öğrenmesi doğrudan
ilişkilerin anahtarıdır. 

Bireyler için önemli bir hedef, bildikleri yabancı dilleri çoğaltmaları, bildikleri
dilleri canlı tutmaları ve ilerletmeleridir. 

Bu perspektifle Almanca öğrenimi için geliştirilen deutsch.info, 2013 yılından
beri 220 binden fazla kullanıcıya ulaşmış herkese açık ücretsiz bir platformdur.
Öğrenim sürecinde kullanıcıların anadiline de yer verilen platformda 19 dilde
destek sunuluyor. AB fonlarıyla desteklenen
deutsch.info ikinci kez
aldığı destekle gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. 

Kullanıcının anadiline yer vererek kendi kendine öğrenme olanağı sunan platform, bireylerin
serbestçe uygulayabileceği bir program olmasıyla da yabancı dil öğreniminde
yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ediyor. 

Bu avantajlar aynı zamanda bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Üzerinde
düşünülmesi gereken, bu ve benzeri girişimlerin verimliliğinin artırılması için
değerlendirilmesi gereken noktalar var: Platformun mevcut içerik ve yöntemleri
nelerdir ve ne yönde geliştirilebilir; kim, hangi koşullarda ve nasıl
kullanarak bu platformdan verimli biçimde yararlanabilir; anadile ve çeviriye
başvurulması yabancı dil öğrenimi açısından nasıl değerlendirilmelidir? Yabancı
dil öğretiminde bir yöntem sorunu olarak öteden beri tartışılan, zaman içinde
farklı anlayışların öne çıktığı bu konuya günümüzde nasıl yaklaşılabilir,
özellikle de internetin olanaklarıyla kendi kendine öğrenme hedefi güden bir
yetişkin eğitimi bağlamında? 

İstanbul Mimarlar Odasında düzenlediğimiz
toplantıda bu ve benzeri sorular ele alındı, platformun özellikleri
tanıtıldı; toplantıya Almanca öğretmenleri, yabancı dil ve çeviri araştırmacıları katıldı. 

Farklı ülkelerden 10 ortaklı bir Erasmus + projesi olan deutsch.info’nun
Türkiye’deki ortağı
bilark. Bu toplantıda uluslararası proje deneyimi
konusundaki bilgileri de paylaşma ve bağlantılı yeni proje fikirlerini birlikte
düşünme olanağı bulduk.