Etkinlikler / ÇALIŞTAY Türkiye'de Bilimsel Araştırmada Proje Potansiyelleri Bilim Ortamı ve Kurumsal Yapılar 13 Mayıs 2014

Herkesin katılımına açık bu toplantıda (çalıştay), özellikle kültür ve iletişim bilimleri
alanında araştırmacılığın çerçeve koşullarını, pratikte yaşanan zorluklar, alternatif yollar ve paydaşlar arası işbirliği olanakları tartışıldı, fikirler ve öneriler dle getirildi. Bilgi paylaşımı, tartışma ve fikir alışverişi ağırlıklı olarak gerçekleşen toplantıya ilgi yoğundu ve katılanların katkılarıyla verimli ve zengin içerikli bir çalışma gerçekleştirildi. 

Programın bileşenleri

Açılış: Çalıştayın Genel Çerçevesi (Turgay Kurultay)

Bilimsel Araştırmada Kooperatif Girişimi ve BİLARK (Nigar Gündüz Çoymak)


Kolokyum 1

Proje Süreçleri ve Kurumsal Yapılar  (Moderatör: Meral Camcı)

Açış Konuşması (Çağlar Tanyeri)

Ülkemizde bilimsel araştırma ortamları ve performansına ilişkin bilgilerin paylaşılması,
ne gibi kurumsal yapıların ve araştırma destek fonu programlarının bulunduğu; üniversitelerin buradaki konumu ve sundukları ortamın yanısıra üniversite dışı bilimsel araştırma ortamının ne kadar bulunduğu, bu çerçevede Türkiye’de, başka ülkelerde ve uluslararası düzeyde koşullara karşılaştırmalı bakış; yeni olanaklar üzerine düşünme.

Kolokyum 2

Proje Fikirleri, İşbirliği Olanakları ve Ağlar/Proje Süreçleri ve Paydaşlar
(Moderatör: Aslı Takanay)

Açış Konuşması (Şirin Baykan-Smets)

Bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin ortaya çıkma koşulları; proje deneyimleri
ve proje geliştirmenin kurumsal ve insan kaynakları bakımından gerektirdiği altyapı.
Konunun bu yönleri katılımcıların proje deneyimlerini paylaşmasıyla daha somut bir
temelde ele alınabilecektir.

Forum
Genel değerlendirme ve öneriler (Moderatör: Murat Sözen)