Bilim - Toplum

Türkiye bilim alanında ve toplumsal dinamizm açısından eşik atlayan bir ülke. Bu açıdan ülkemizde toplumun bu kanaldan yararlanmaya son derece açık olduğu, başka bir deyişle bu yönde yapılacak faaliyetlere ihtiyaç duyduğu kanaatini ve hayatla temas halinde olan bir bilim anlayışının tartışma ve diyalog kültürünü inşa e...